Tukihakemukset liitteineen mieluiten sähköisessä muodossa.

Tuen hakeminen

Ohesta löydät tietoa tuen hakemisesta. kevään tuenhaku on päättynyt 8.4.2022. Seuraava haku on 7.10.2022 mennessä.

Ohjeita tukihakemuksen täyttäjälle

Tarvittavat liitteet, aikataulut, myönnetyn tuen maksatus ja muut ohjeet. Lue lisää

Tukihakemus

Koneella täytettävä Word-lomake tuen hakemista varten. Lue lisää

Tukipäätökset 1 / 2022

Uusimmat tukipäätökset 1/ 2022 ja aikaisemmin myönnetyt tuet kussakin tukijaossa. Lue lisää

Kirkon Mediasäätiön logo

Kun hakija on saanut Kirkon mediasäätiön tukea hankkeeseensa, on tuensaaja velvollinen liittämään ohjelman tms. loppukrediitteihin maininnan, että ohjelma tai hanke on saanut Kirkon mediasäätiön tukea. Lue lisää

Postiosoite
PL 210
00131 Helsinki
 

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki

 

Tietosuojaseloste
kts. lisää tästä