Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansökningsdokument via e-post till adress: **@**

Kyrkans Mediestiftelse

Välkommen till Kyrkans mediestiftelses webbplats!

Kyrkans mediestiftelse sr grundades år 2005 av 24 evangelisk-lutherska församlingar/kyrkliga samfälligheter och Kyrkostyrelsen.

Stiftelsen ska i enlighet med sina stadgar stöda och främja produktion av religions- och livsåskådningsprogram som bygger på Finlands evangelisk-lutherska kyrkas värdegrund samt deras distribution och framförande i de nationella medierna.

Stiftelsen delar ut understöd två gånger om året. Den ansökstiden år 2017 går ut 7.4. och 6.10.

På dessa sidor hittar du information om stiftelsens verksamhet och utdelningsprinciper samt anvisningar och blanketter för ansökan om understöd.

Stadgar

Stadgar för Kyrkans mediestiftelse Läs mera

Förvaltning

Styrelsen Läs mera