Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansökningsdokument via e-post till adress: **@**

Kyrkans Mediestiftelse

Välkommen till Kyrkans mediestiftelses webbplats!

Kyrkans mediestiftelse sr grundades år 2005 av 24 evangelisk-lutherska församlingar/kyrkliga samfälligheter och Kyrkostyrelsen.

Stiftelsen ska i enlighet med sina stadgar stöda och främja produktion av religions- och livsåskådningsprogram som bygger på Finlands evangelisk-lutherska kyrkas värdegrund samt deras distribution och framförande i de nationella medierna.

Stiftelsen delar ut understöd två gånger om året. Den nästa ansökstiden går ut i April 2023 Ansökningsdokument via e-post till adress: **@**

På dessa sidor hittar du information om stiftelsens verksamhet och utdelningsprinciper samt anvisningar och blanketter för ansökan om understöd.

Stadgar

Stadgar för Kyrkans mediestiftelse Läs mera

Förvaltning

Styrelsen Läs mera