Anvisningar för sökande

Till ansökningsblanketten bifogas bilagor enligt den understödsform man ansöker om:

Understöd för manuskript:

  • synopsis till programmet
  • plan för realisering av programmet
  • manuskriptschema
  • kort presentation av sökanden och dennes tidigare arbeten
  • eventuellt utlåtande av producenten

Förberedelser:

  • allmän presentation av programmet
  • färdigt manuskript
  • plan för realisering av programmet
  • finansieringsplan och utredning över tidigare beviljad finansiering
  • detaljerad kostnadskalkyl
  • kort presentation av sökanden och dennes tidigare arbeten
  • planer och avtal som anknyter till visningen av programmet

Produktionsstöd:

  • presentation av programmets innehåll
  • färdigt manuskript
  • produktionsplan och produktionsschema
  • finansieringsplan och utredning över tidigare beviljad finansiering
  • detaljerad kostnadskalkyl
  • kort presentation av sökanden och programmedarbetarna samt deras tidigare arbeten (inklusive någon eventuell tidigare produktion som VHS, DVD, CD e.d.)
  • planer och avtal som anknyter till visningen av programmet

Övriga understöd:

  • projektpresentation, mål och innehåll
  • projektschema
  • plan för projektrealisering
  • finansieringsplan
  • detaljerad kostnadskalkyl
  • presentation av sökandena

Till alla ansökningar ska därtill bifogas en cirka ½ A4 lång, fritt formulerad motivering om varför Kyrkans mediestiftelse borde understöda just det aktuella projektet.

Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansökningsdokument via e-post till adress: **@**