Kyrkans Mediestiftelse sr

Kyrkans mediestiftelse grundades år 2005 av 24 evangelisk-lutherska församlingar/kyrkliga samfälligheter och Kyrkostyrelsen.

Stiftelsen ska i enlighet med sina stadgar stöda och främja produktion av religions- och livsåskådningsprogram som bygger på Finlands evangelisk-lutherska kyrkas värdegrund samt deras distribution och framförande i de nationella medierna.

Stiftelsen delar ut understöd två gånger om året.

På dessa sidor hittar du information om stiftelsens verksamhet och utdelningsprinciper samt anvisningar och blanketter för ansökan om understöd.

Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansök om stöd genom Kyrkans mediestiftelses stipendiesystem.