Vaikuttavuustyö

Vaikuttavuustuen 2018 saajat valittu

Suomen elokuvasäätiö, AVEK - Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus ja Kirkon mediasäätiö käynnistivät vuonna 2017 hanketuen Elokuva muuttaa maailmaa - tuki dokumenttielokuvan vaikuttavuustyölle. Hanke jatkuu vuonna 2018.

Hanketuen päämääränä on kehittää dokumenttielokuvien yhteiskunnallisen vaikuttavuustyön toimintakulttuuria Suomessa, edesauttaa vaikuttavuuskampanjoiden syntymistä, luoda eri toimijoiden välille verkostoja ja edistää yhteiskunnallista keskustelua dokumenttielokuvista, niiden aiheista ja teemoista. Myönnetty hanketuki kohdistuu vaikuttavuustyön suunnitteluun ja verkoston rakentamiseen.

Hanketuen kokonaissumma on 90 000 euroa, josta sekä Suomen elokuvasäätiön että  AVEKin – Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen osuudet ovat 40 950 euroa ja Kirkon mediasäätiön osuus 8 100 euroa.

Hanketuen 2018 saajat:

Molenbeekin Merkurius, tuki 40 000 euroa
ohjaaja Reetta Huhtanen, tuottajat Marianne Mäkelä ja Hannu-Pekka Vitikainen, tuotantoyhtiö Zone 2 Pictures
 
“Mikä on mun jumala?” Tämä ja muut aikuisten maailmaan kurkottavat abstraktit asiat
mietityttävät 6-vuotiasta poikaa. Dokumenttielokuvassa lapsen maailmankuva ja käsitteet rakentuvat terrorismin uhassa myllertävässä maailmassa.


Vaikuttavuustyön päämääränä on uskontodialogin synnyttäminen, rasismin ja syrjinnän vastainen kasvatus ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen suomalaisissa yhteisöissä.


Ei koskaan enää, tuki 30 000 euroa
ohjaaja Aino Suni, tuottaja Elli Toivoniemi, tuotantoyhtiö Tuffi Films

Elokuva on väkivallan kohteeksi joutuneen Lindan selviytymistarina. Elokuva tuo esiin
väkivaltaa kokeneen naisen näkökulman ei vain uhrina vaan moniulotteisena ja ristiriitaisenakin ihmisenä. Kipeistä asioista ja niiden käsittelystä voi syntyä jotain uutta.

Vaikuttavuustyöllä välitetään tietoa, kokemuksia ja keinoja, kuinka nainen voi tunnistaa väkivallan ihmissuhteissa, ja kuinka voi selviytyä väkivaltaisesta suhteesta.


Matkalla outouden laaksossa, tuki 20 000 euroa
ohjaaja Iiris Härmä, tuottaja Visa Koiso-Kanttila, tuotantoyhtiö Guerilla Films

Elokuva havahduttaa katsojan pohtimaan ihmisyyden ja eettisyyden kysymyksiä valtavan teknologisen murroksen keskellä.

Hanketyön tavoitteena on vaikuttaa siihen, että eettiset kysymykset, ihmisyys ja ihmisen osa otetaan vakavasti ja sisällytetään keskusteluun niin tuotekehityksen, tutkijoiden, liike-elämän toimijoiden kuin käyttäjien välillä. Tavallisten kansalaisten, päätöksentekijöiden ja teknologian kehittäjien välille kaivataan avointa ja demokraattista yhteyttä, vaikuttavuustyö mahdollistaa eri tahojen kohtaamisen.

Vuoden 2017 hanketuen saajat olivat

Salainen metsäni, hanketuki 40 000 euroa

ohjaaja Niina Brandt, tuotanto Saara Helene Murto ja Niina Brandt, Double Back Documentaries Oy

Elokuva kertoo kommunikoinnin tärkeydestä ja rakkauden kaipuusta 20-vuotiaan autistin Laurin näkökulmasta. Elokuvan teemana on ihmisoikeudet, erityisesti vammaisten oikeudet ja heidän oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Anteeksiantamaton, hanketuki 35 000 euroa

ohjaaja Lars Feldballe-Petersen, tuotanto Ari Matikainen, Kinocompany Oy

Elokuva pohtii anteeksiannon kysymyksiä, joita peilataan bosnialaisen sotarikollisen tarinan kautta. Voiko rikoksentekijä saavuttaa sovinnon uhrin kanssa, ja myös itsensä kanssa. Kampanjan fokuksessa on sovitus, sovinto ja anteeksianto.

Naisten miehet, hanketuki 35 000 euroa

ohjaaja Inka Achté, tuotanto Liisa Juntunen, napafilms Oy

Elokuvan teemana on naisten ihmisoikeudet ja sukupuoleen kohdistuva väkivalta, mutta toisin kuin yleensä, elokuva katsoo aihetta miesten näkökulmasta. Kuinka se, miten määrittelemme maskuliinisuuden, heijastuu siihen, miten kohtelemme naisia?

 

Postiosoite
PL 210
00131 Helsinki
 

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki

 

Tietosuojaseloste
kts. lisää tästä