Vaikuttavuustyö

Suomen elokuvasäätiö, AVEK - Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus ja Kirkon mediasäätiö käynnistivät vuonna 2017 hanketuen Elokuva muuttaa maailmaa - tuki dokumenttielokuvan vaikuttavuustyölle. Hanke on jatkunut vuosina 2018-2020, jolloin yhteistyötä tiivistettiin myös DocPoint Impact -hankkeen kanssa.

Hanketuen päämääränä on kehittää dokumenttielokuvien yhteiskunnallisen vaikuttavuustyön toimintakulttuuria Suomessa, edesauttaa vaikuttavuuskampanjoiden syntymistä, luoda eri toimijoiden välille verkostoja ja edistää yhteiskunnallista keskustelua dokumenttielokuvista, niiden aiheista ja teemoista. Myönnetty hanketuki kohdistuu vaikuttavuustyön suunnitteluun ja verkoston rakentamiseen.

 

Hanketuen 2020 saajat

UNOHDETTU KANSA
ohjaus Suvi West
tuottaja Janne Niskala
Vaski Films Oy

Unohdettu Kansa dokumenttielokuva kertoo saamelaisten  kulttuurisesta kansanmurhasta ja heidän tämänhetkisestä taistelustaan olemassaolonsa puolesta.

Tuen suuruus 30 000 euroa, josta mediasäätiön osuus 4 000 euroa. Säätiö on tukenut hankkeen tuotantoa.

MERI ON LASTATTU
ohjaus
tuottaja Venla Hellstedt, Sini Hormio
Tuffi Films Oy

Meri on lastattu on elokuva ihmisen suhteesta luontoon ja siitä mitä jätämme jälkeemme. Elokuvassa seurataan rantojen aarteenetsijöitä. He kulkevat rantaviivoja pitkin etsien meren tuomia aarteita, päätyen usein siivoamaan muoviroskia.

Tuen suuruus 36 500 euroa, josta mediasäätiön osuus 4 500 euroa. Hanke on ollut käsittelyssä säätiön hallituksessa tukikierroksella 2/2019

Hanketuen 2019 saajat

REDI
ohjaaja ja tuottaja John Webster, JW Documetaries Oy
tuki 35 000 euroa ( KMS osuus 3 000 euroa)

Sureminen on olennainen osa läheisen menetyksestä toipumista. Elokuvan pääteemoja ovat rakkaus, menetys, suremisen tärkeys ja anteeksipyytämisen merkitys. Kampanjalla luodaan toimenpiteitä surun käsittelyyn.

MIEHIÄ JA POIKIA
ohjaaja Joonas Berghäll, tuottajat Satu Majava ja Joonas Berghäll, Oktober Oy
tuki 35 000 euroa ( KMS osuus 3 000 euroa)

Elokuva kertoo suomalaisista isistä, miehistä ja pojista sekä heidän rakkaudestaan, toiveista ja elämänmenostaan. Elokuvan kampanjassa halutaan rikkoa ja avartaa miehisyyden normeja.

NEITI AIKA
ohjaaja Elina Talvensaari, tuottaja Emilia Haukka, Elokuvayhtiö Aamu Oy
tuki 20 000 euroa ( KMS osuus 2 500 euroa)

Jokaisen suljetun oven takana on kokonainen elämä. Jokaisen ihmisen elämä on arvokas, ja meillä kaikilla on yhteinen inhimillinen vastuu muistaa tämä. Kampanjan kohderyhmänä on ikääntyneet, heidän parissaan työskentelevät ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet.

Hanketuen 2018 saajat:

Molenbeekin Merkurius, tuki 40 000 euroa
ohjaaja Reetta Huhtanen, tuottajat Marianne Mäkelä ja Hannu-Pekka Vitikainen, tuotantoyhtiö Zone 2 Pictures
 
“Mikä on mun jumala?” Tämä ja muut aikuisten maailmaan kurkottavat abstraktit asiat
mietityttävät 6-vuotiasta poikaa. Dokumenttielokuvassa lapsen maailmankuva ja käsitteet rakentuvat terrorismin uhassa myllertävässä maailmassa.


Vaikuttavuustyön päämääränä on uskontodialogin synnyttäminen, rasismin ja syrjinnän vastainen kasvatus ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen suomalaisissa yhteisöissä.


Ei koskaan enää, tuki 30 000 euroa
ohjaaja Aino Suni, tuottaja Elli Toivoniemi, tuotantoyhtiö Tuffi Films

Elokuva on väkivallan kohteeksi joutuneen Lindan selviytymistarina. Elokuva tuo esiin
väkivaltaa kokeneen naisen näkökulman ei vain uhrina vaan moniulotteisena ja ristiriitaisenakin ihmisenä. Kipeistä asioista ja niiden käsittelystä voi syntyä jotain uutta.

Vaikuttavuustyöllä välitetään tietoa, kokemuksia ja keinoja, kuinka nainen voi tunnistaa väkivallan ihmissuhteissa, ja kuinka voi selviytyä väkivaltaisesta suhteesta.


Matkalla outouden laaksossa, tuki 20 000 euroa
ohjaaja Iiris Härmä, tuottaja Visa Koiso-Kanttila, tuotantoyhtiö Guerilla Films

Elokuva havahduttaa katsojan pohtimaan ihmisyyden ja eettisyyden kysymyksiä valtavan teknologisen murroksen keskellä.

Hanketyön tavoitteena on vaikuttaa siihen, että eettiset kysymykset, ihmisyys ja ihmisen osa otetaan vakavasti ja sisällytetään keskusteluun niin tuotekehityksen, tutkijoiden, liike-elämän toimijoiden kuin käyttäjien välillä. Tavallisten kansalaisten, päätöksentekijöiden ja teknologian kehittäjien välille kaivataan avointa ja demokraattista yhteyttä, vaikuttavuustyö mahdollistaa eri tahojen kohtaamisen.

Vuoden 2017 hanketuen saajat olivat

Salainen metsäni, hanketuki 40 000 euroa

ohjaaja Niina Brandt, tuotanto Saara Helene Murto ja Niina Brandt, Double Back Documentaries Oy

Elokuva kertoo kommunikoinnin tärkeydestä ja rakkauden kaipuusta 20-vuotiaan autistin Laurin näkökulmasta. Elokuvan teemana on ihmisoikeudet, erityisesti vammaisten oikeudet ja heidän oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Anteeksiantamaton, hanketuki 35 000 euroa

ohjaaja Lars Feldballe-Petersen, tuotanto Ari Matikainen, Kinocompany Oy

Elokuva pohtii anteeksiannon kysymyksiä, joita peilataan bosnialaisen sotarikollisen tarinan kautta. Voiko rikoksentekijä saavuttaa sovinnon uhrin kanssa, ja myös itsensä kanssa. Kampanjan fokuksessa on sovitus, sovinto ja anteeksianto.

Naisten miehet, hanketuki 35 000 euroa

ohjaaja Inka Achté, tuotanto Liisa Juntunen, napafilms Oy

Elokuvan teemana on naisten ihmisoikeudet ja sukupuoleen kohdistuva väkivalta, mutta toisin kuin yleensä, elokuva katsoo aihetta miesten näkökulmasta. Kuinka se, miten määrittelemme maskuliinisuuden, heijastuu siihen, miten kohtelemme naisia?

 

Hae tukea:

Kirkon mediasäätiön apurahajärjestelmä

 

Postiosoite:
PL 210
00131 Helsinki
 

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki


 

Tietosuojaseloste
ks. lisää tästä