Styrelsen

Styrelseordförande är enligt stadgarna på tjänstens vägnar kyrkans kommunikationsdirektör Tuomo Pesonen.

Mandatperiod 1.1.2017–31.12.2019

Medlemmar Personliga suppleanter
Kommunikationschef Markku Jalava, Nurmijärvi Kommunikationschef Paula Heino, Åbo
Konstnärlig direktör Kirsi Tykkyläinen, Helsingfors Redaktör Elina Vitkala, Helsingfors
Informatör Eva Wäljas, Tammerfors Kommunikationschef Mikko Hieta, Tavastehus
Redaktör Kari Pyrhönen,Raasepori Producent Leena Tomminen, Helsingfors
Kommunikationsdirektör Seppo
Simola, Helsingfors (vice ordf.)
Nyhetschef Pauli Juusela, Kervo
Programdirektör Tommy Mård, Borgå Redaktör Nina Granvik-Wallgren, Helsingfors

Styrelsens sekreterare är stiftelsens ombud Juha Rajamäki

Stiftelsens revisorer:

Revisionsbolaget Ernst & Young, ansvariga  Pekka Räisänen, CGR

samt Anne Vuorio, CGR, suppleant Katariina Kaskimies, CGR

Stiftelsens bokförare är Perry Johansson.

Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansökningsdokument via e-post till adress: **@**