Styrelsen

Styrelseordförande är enligt stadgarna på tjänstens vägnar kyrkans kommunikationsdirektör Eeva-Kaisa Heikura

Mandatperiod 1.1.2022–31.12.2024

Medlemmar Personliga suppleanter

toimittaja Nina Granvik, Helsingfors

lektor Fred Nordström, Helsingfors
kommunikationschef Paula Heino, Åbo kommunikationschef Kirsi Poltto, Seinäjoki
kommunikationschef Mikko Hieta, Tavastehus kommunikationschef Markus Luukkonen, Lahti
Juha Rajamäki, Helsingfors (vice ordf) Producent Marko Kulmala Helsingfors
Kommunikationschef Urpu Sarlin, Sjundeå kommunikationschef Harriet Urponen, Uleåborg
producent Outi Rousu,Borgå verksamhetsledare Outi Freese, Helsingfors

Styrelsens sekreterare är stiftelsens ombud Anna Patronen

Stiftelsens revisorer:

Revisionsbolaget Ernst & Young, ansvariga Suvi Ihalainen CGR, Katariina Kaskimies, CGR, suppleant 

Stiftelsens bokförare är SVK-Palvelu Oy, Tammerfors

Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansök om stöd genom Kyrkans mediestiftelses stipendiesystem.