Styrelsen

Styrelseordförande är enligt stadgarna på tjänstens vägnar kyrkans kommunikationsdirektör Eeva-Kaisa Heikura (1.3.21-31.12.23).

Mandatperiod 1.1.2019–31.12.2021

Medlemmar Personliga suppleanter
Kommunikationschef Markku Jalava, Nurmijärvi Kommunikationschef Paula Heino, Åbo
Konstnärlig direktör Kirsi Tykkyläinen, Helsingfors Redaktör Elina Vitkala, Helsingfors
Informatör Eva Wäljas, Tammerfors Kommunikationschef Mikko Hieta, Tavastehus
Producent Leena Tomminen, Helsingfors Dokmentarist Timo Korhonen, Helsingfors
Nyhetschef Pauli Juusela, Kervo(vice ordf.) Kyrkkoherde Kari Yliräisänen, Rovaniemi
Redaktör Nina Granvik, Helsingfors Lektor Fred Nordström, Helsingfors

Styrelsens sekreterare är stiftelsens ombud Juha Rajamäki

Stiftelsens revisorer:

Revisionsbolaget Ernst & Young, ansvariga Anne Vuorio, CGR

samt Suvi Ihalainen CGR, suppleant Katariina Kaskimies, CGR

Stiftelsens bokförare är Perry Johansson.

Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansökningsdokument via e-post till adress: **@**