FÖRVALTNINGSRÅD 2023-2025

Grundarna av Kyrkans mediestiftelse samt medlemmarna i förvaltningsråd för Kyrkans mediestiftelse 2023-2025

Kirkon mediasäätiö/Kyrkans mediestiftelse grundades år 2005.Stiftelsen grundades av 24 församlingar/kyrkliga samfälligheter samt Kyrkostyrelsen.

Esbo evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet:  Jouni Mykkänen

Helsingfors kyrkliga samfällighet:  Minna Havunen

Hyvinge församling:  Matti Korpiaho

Tavastehus-Vånå församling: Reetta Laaksonen

Joensuu evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet: Kirsi Taskinen

Jyväskylä stadsförsamling: Jonna Arola

Träskända församling:  Esko Lappalainen

Kajana församling:  Helena Ohtonen

Karleby kyrkliga samfällighet: Per Stenberg

Kotka-Kymi församling: Emilia Pulkki

Kuopio evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet:  Pekka Niiranen  (ordförande)

Lahtis kyrkliga samfällighet: Vuokko Vänskä

Nurmijärvi församling: Pekka Tukeva

Uleåborgs evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet: Hannu Tarvas

Björneborgs evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet: Leena Kallionsivu

Rovaniemi församling: Ilari Kinnunen

Seinäjoki församling: Heli Mikkonen

Tammerfors evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet: Eva Wäljas

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet: Minna Vesanto

Tusby församling: Lauri Untamo

Vasa kyrkliga samfällighet: Olli Autio

Vanda kyrkliga samfällighet: Lauri Kaira

Kyrkostyrelsen: kanslichef Pekka Huokuna

I delegationen ingår dessutom med närvaro- och yttranderättordföranden för Kyrkans mediestiftelses styrelse: kommunikationsdirektor Eeva-Kaisa Heikura.

Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansök om stöd genom Kyrkans mediestiftelses stipendiesystem.