FÖRVALTNINGSRÅD 2020-2022

Grundarna av Kyrkans mediestiftelse samt medlemmarna i förvaltningsråd för Kyrkans mediestiftelse 2020-2022

Kirkon mediasäätiö/Kyrkans mediestiftelse grundades år 2005.Stiftelsen grundades av 24 församlingar/kyrkliga samfälligheter samt Kyrkostyrelsen.

Esbo evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet: kyrkofullmäktiges medlem Jouni Mykkänen

Helsingfors kyrkliga samfällighet:  kyrkofullmäktiges medlem Mervi Ala-Prinkkilä

Hyvinge församling: kyrkofullmäktiges medlem Matti Korpiaho

Tavastehus-Vånå församling: kommunikationschef Reetta Laaksonen

Joensuu evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet: kommunikationschef Sari Jormanainen

Jyväskylä stadsförsamling: informationchef Jonna Arola

Träskända församling:  kyrkofullmäktiges medlem Esko Lappalainen

Kajana församling:  kyrkofullmäktiges medlem Paavo Ehnroth

Karleby kyrkliga samfällighet: kommunikationschef Mari Hautamäki

Kotka-Kymi församling: kommunikationschef Emilia Mänttäri

Kuopio evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet: redaktör Pekka Niiranen  (ordförande)

Lahtis kyrkliga samfällighet: informationschef Markus Luukkonen

Nurmijärvi församling: informatör Piia Ahtee

Uleåborgs evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet: kommunikationsdirektör Sakari Korpi

Björneborgs evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet: kyrkofullmäktiges medlem Tuuli Heervä

Rovaniemi församling: kommunikationschef Noora Hietanen

Seinäjoki församling: kommunikationsdirektör Kirsi Poltto

Tammerfors evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet:, kommunikationsdirektör Sami Kallionen

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet: informationschef Paula Heino

Tusby församling: kyrkofullmäktiges medlem Päivi Turunen

Vasa kyrkliga samfällighet: kyrkofullmäktiges ordförande Tuulikki Kouhi, (vice ordförande för förvaltningsråd)

Vanda kyrkliga samfällighet: församlingsråd Torleif Johansson

Kyrkostyrelsen: kanslichef Pekka Huokuna

I delegationen ingår dessutom med närvaro- och yttranderättordföranden för Kyrkans mediestiftelses styrelse: kommunikationsdirektor Eeva-Kaisa Heikura.

Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansökningsdokument via e-post till adress: **@**