FÖRVALTNINGSRÅD 2017-2019

Grundarna av Kyrkans mediestiftelse samt medlemmarna i förvaltningsråd för Kyrkans mediestiftelse 2017-2019

Kirkon mediasäätiö/Kyrkans mediestiftelse grundades år 2005.Stiftelsen grundades av 24 församlingar/kyrkliga samfälligheter samt Kyrkostyrelsen.

Esbo evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet: kyrkofullmäktiges medlem Jouni Mykkänen

Helsingfors kyrkliga samfällighet: redaktör Kaisa Raittila

Hyvinge församling:kyrkoherde Ilkka Järvinen

Tavastehus-Vånå församling:kyrkoherde Timo Kalaja

Joensuu evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet:kommunikationschef Kari Tanskanen

Jyväskylä stadsförsamling: informationchef Marjo Rönnkvist

Träskända församling: prost Liisa Tuovinen

Kajana församling: ekonomidirektör Pasi Mäkelä

Karleby kyrkliga samfällighet: kommunikationschef Aune-Inkeri Björkström

Kotka-Kymi församling: kommunikationschef Emilia Mänttäri

Kuopio evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet: redaktör Pekka Niiranen  (delegationens ordförande)

Lahtis kyrkliga samfällighet: informationschef Maritta Roslakka

Nurmijärvi församling: informatör Piia Ahtee

Uleåborgs evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet: kommunikationsdirektör Sakari Korpi

Björneborgs evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet: kyrkofullmäktiges medlem Leena Kallionsivu

Rovaniemi församling: kyrkoherde Kari Yliräisänen

Seinäjoki församling: kommunikationsdirektör Leena Hautala

Tammerfors evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet:, kommunikationsdirektör Sami Kallionen

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet: informationschef Paula Heino

Tusby församling: kyrkorådets vice ordförande Markku Yli-Perttula

Vasa kyrkliga samfällighet: kyrkofullmäktiges ordförande Tuulikki Kouhi, (vice ordförande för förvaltningsråd)

Vanda kyrkliga samfällighet: församlingsråd Torleif Johansson

Kyrkostyrelsen: ecklesiasticråd Pekka Huokuna

I delegationen ingår dessutom med närvaro- och yttranderättordföranden för Kyrkans mediestiftelses styrelse: kommunikationsdirektor Tuomo Pesonen.

Postadress
PB 210
00131 Helsingfors
 

Besökadress:
Södra Kajen 8, Helsingfors

 

Ansökningsdokument via e-post till adress: **@**