Säätiön toimintakertomus vuodelta 2019

Toiminta-ajatus

Säätiön tarkoituksena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien sekä muiden sähköisen median hankkeiden tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa.

Tätä tarkoitustaan säätiö toteutti vuonna 2019 jakamalla kaksi kertaa tukea yhteensä 27 ohjelmahankkeelle sekä osallistumalla yhdessä Suomen elokuvasäätiön (SES), Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen (AVEK) ja Dok Point elokuvafestivaalin Doc Impactin kanssa dokumenttielokuvien vaikuttavuushankkeen tukemiseen.

Toimintavuosi 2019

Kirkon mediasäätiö sr / Kyrkans mediestiftelse sr perustettiin vuonna 2005. Säätiön perustajina olivat 24 seurakuntaa / seurakuntayhtymää sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus. Vuosi 2019 oli säätiön neljästoista varsinainen toiminnallinen vuosi. Seuraavassa säätiön toimintavuotta arvioidaan hallintoneuvoston hyväksymässä toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden pohjalta. (Toimintasuunnitelman kohdat kursivoitu.)

Tukitoiminnan painopiste nousee Kirkon tehtävästä käsin: Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. (Kohtaamisen kirkko 2020)

Tukitoiminnassa kirkon tehtävästä käsin nouseva painopiste ”Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta” näkyy tukivalinnoissa. Tuettujen ohjelmien käsittelemissä aiheissa tarkastellaan mm. syrjäytyneisyyttä, pakolaisuutta, vähemmistöjen ja vammaisten asemaa yhteiskunnassa, mutta myös ihmisten erilaisia elämäntilanteita. Luontoon, ilmastonmuutoksen ja tekoälyn etiikkaan liittyvät kysymykset ovat myös olleet selvästi esillä. Jonkin verran esillä on ollut myös jo edellisellä kaudella uutena tematiikkana noussut naisiin kohdistunut häirintä ja epätasa-arvo.

Jaetaan tukea kaksi kertaa vuodessa, hakuajat päättyvät 5.4.2019 ja 4.10.2019.

Tukihakemusten määrä laski (16%) edelliseen vuoteen nähden, yhteensä niitä oli nyt 130 kappaletta. Myös haettu tukisumma väheni edellisestä vuodesta (30%) johtuen toisaalta pienempisummaisten käsikirjotustukihakemusten lisääntymisestä ja toisaalta suurisummaisten elokuvahakemusten laskusta.

Tuen hakemisen ja jakamisen painopiste oli edelleen tv-ohjelmien ja erityisesti tv-dokumenttien tekemisessä eli runsas 52% (v 2018 51%) kaikista hakemuksista liittyi dokumentteihin (sekä tv- että radiodokumentteihin). Pitkien ja lyhytelokuvien osuus laski ollen 24% (v. 2018 29%). Käsikirjoitustukianomusten määrä nousi aikaisempaan verrattuna, kun taas tuotantotukianomusten määrä pysyi ennallaan edelliseen vuoteen nähden 37% / 39% (v 2018 30% / 39% ).

Tukihakemusten määrä ja myönnetyt tuet käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:

 

 

Vuosi 2017

Vuosi 2018

Vuosi 2019

Hakemuksia yhteensä

160

154

130

Haettu yhteismäärä €

1 493 997

1 681 432

1 175 188

Tuettuja hankkeita

41

36

27

Myönnetty tuki €

274 500

228 000

179 000

 

 

 

 

 

Suunnittelu- ja / tai käsikirjoitustukea myönnettiin 9 kpl (-18 7 kpl)

Ennakkovalmistelutukea myönnettiin 5 kpl ( -18 11 kpl)

Tuotantotukea myönnettiin 12 kpl (-18 16 kpl)

Muuta tukea myönnettiin 1 kpl (-18 2 kpl)

Säätiön tunnettuus kohderyhmässä eli ohjelmantekijöiden keskuudessa on hyvä. Uusia tuenhakijoita oli 34 (v. 2018 55). Kaiken kaikkiaan säätiöltä on koko toiminnan aikana hakenut tukea 728 eri hakijaa.

Tehdyistä 27 tukipäätöksestä 4 liittyi suoraan lapsia ja nuoria käsitteleviin ohjelmahankkeisiin tai -sarjoihin. Lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmasta katsottuna tehdyillä tukipäätöksillä pyritään vahvistamaan em. arviointiin liittyvien tavoitteiden saavuttamista tukemalla lapsille sopivien ja heitä kehittävien ohjelmahankkeiden toteuttamista. Arviointia tehdään säätiölle tulevien hakemusten ja niissä olevien ohjelmahankkeiden sisältökuvausten, mm. käsikirjoitusten perusteella.

Vuoden aikana rahoittajatahoilta perättiin edelleen avoimutta myös tuen saajien sukupuolijakaumasta. Säätiön kertomusvuonna myöntämistä tuista 20 kpl (74%) kohdentui naispuolisille ohjelmantekijöille.

Kaikki tukea saaneet hankkeet on esitelty säätiön verkkosivuilla www.kirkonmediasaatio.fi/tukipäätökset 2019.

Kertomuskauden aikana hyväksyttiin 30 hankkeen loppuselvitykset. Pääosa tuetuista ohjelmahankkeista on edelleen edennyt sopimusten mukaisissa aikatauluissa.

Tv-esityksen kertomusvuonna saaneita ohjelmia olivat mm. Iiris Härmän tekoälyn etiikkaa käsittelevä dokumentti Matkalla outouden laaksossa, Reetta Aaltosen ohjaama lyhytelokuva Sintti, joka kertoo 8-vuotiaan tytön äidinkaipuusta, Veera Lehto-Michaudin ohjaama dokumentti Pariisin prinssi, jossa kuvataan Afrikasta Eurooppaan parempaa elämää tavoittelemaan matkustaneesta isästä ja hänen tyttärestään, Liisa Väisäsen ja Ella Kannisen käsikirjoittama ja juontama Merkkien salat -dokumenttisarja, jossa käsiteltiin laajasti erilaisia symboleja ja niiden merkitystä, lastenohjelmasarja Vilda första gången, jossa viisivuotias Vilda kokee uusia asioita ensimmäistä kertaa elämässään ja Marianne Mäkelän ja Heli Pekosen kokeellinen lyhytelokuva Soita äidille, missä eri kulttuureissa olevista ihmisistä ja tilanteista, joissa heidän on pakko soittaa äidilleen.  

Juhlakausina Yleisradio lähetti uusintoina useampia säätiön aikaisemmin tukemia ohjelmia.

Tuetuista elokuvista esityksen vuonna 2019 saivat Klaus Härön ohjaama fiktioelokuva Tuntematon mestari, Maria Monosen ohjaama teinityttöjen välisestä kateudesta kertova komedia  Diva of Finland sekä Zaida Bergrothin elokuva Marian Paratiisi, joka perustuu unissasaarnaaja Maria Åkerblomin elämään.

Vuoden 2019 Jussi-palkintoja saivat säätiön tukemista elokuvista Heikki Kujanpään Suomen hauskin mies (miessivuosa Paavo Kinnunen), Juha Lehtolan Ihmisen osa (miespääosa Hannu-Pekka Björkman) sekä Selma Vilhusen elokuva Hölmö nuori sydän (käsikirjoitus Kirsikka Saari).

Mainittakoon, että säätiön tukema tietokonepeli Luostari - munkkimainen mysteeri valmistui kauden aikana. Pelissä  seikkaillaan Trappistiluostarissa kuvaten sen asukkaita ja luostarien kulttuurihistoriallista merkitystä.

Arvioitaessa tuettujen ohjelmien näkyvyyttä on todettava, että televisiolähetysten katsojalukujen saanti ohjelman tuottajilta on satunnaista, mutta elokuvien osalta Suomen elokuvasäätiön tilastojen pohjalta on saatavilla säätiön tukeminen elokuvien katsojamäärät vuodelta 2019:

Marian paratiisi                   28 522  (ensi-ilta lokakuussa)

Diva of Finland                  3 754 (ensi-ilta lokakuussa)

Tuntematon mestari           74 553 (ensi-ilta tammikuussa)

Osallistutaan säätiön kannalta tärkeiksi katsottaviin viestintätapahtumiin, kuten Kirkon viestintäpäiville Vantaalla.

Kirkon viestintäpäivillä Vantaalla esitettiin em. säätiön tukema ohjaaja Reetta Huhtasen dokumentti Aatos ja Amine. Elokuva sai ensi-iltansa DocPoint elokuvafestivaalilla 2018 ja palkittiin siellä sekä yleisöpalkinnolla että kriitikon valinta -palkinnolla. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä esitti Turun elokuvapäivillä syksyllä kaksi säätiön tukemaa elokuvaa, Selma Vilhusen ohjaama Hölmö nuori sydän sekä Klaus Härön ohjaama elokuvan Tuntematon mestari.

Jaetaan palkinnot Oulun kansainvälisillä lasten- ja nuortenelokuvajuhlilla kotimaisten lasten- ja nuortenelokuvien kesken sekä Tampereen elokuvajuhlilla kotimaisen kilpailun elokuvien kesken.

Säätiö jakoi marraskuussa pidetyillä Oulun lasten- ja nuorten elokuvafestivaaleilla yhdennentoista kerran palkinnon suomalaiselle lasten- ja nuortenelokuvalle, joka aiheeltaan ja käsittelyltään liittyy säätiön arvopohjaan. Palkinto myönnettiin nuorille suunnatun luontoelokuvan Vedenneito ohjaajalle Petteri Saariolle. Palkittavan elokuvan valitsi säätiön hallituksen jäsen Markku Jalava.

Tampereen elokuvajuhlilla jaettiin Kirkon mediasäätiön palkinto kotimaiselle elokuvalle nyt kolmatta kertaa. Palkinnon sai em. ohjaaja Reetta Huhtasen dokumenttielokuvasta Aatos ja Amine Palkinnon tuomarina toimi säätiön hallituksen jäsen Seppo Simola. Mainittakoon, että säätiön ja elokuvajuhlien yhteistyö laajentui myös elokuvajuhlien ja Tampereen seurakuntayhtymän välille,  jonka tuloksena toteutettiin varhaisen suomalaisen mykkäelokuvan esitys urkumusiikin säestyksellä Tampereen tuomiokirkossa.

Kehitetään yhdessä SES:n ja AVEKin kanssa dokumenttielokuvien vaikuttavuustyöhankkeiden rahoitusmallia. Jatketaan yhteistyötä muiden rahoittajatahojen kanssa.

Yhteydenpito muiden rahoittajatahojen kuten niin Suomen elokuvasäätiön kuin AVEKin sekä Yle:n kanssa jatkui kiinteänä.  Kirkon mediasäätiö oli edelleen mukana toteuttamassa yhdessä SESin ja AVEKin sekä DocPoint Impact -hankkeen kanssa dokumenttielokuviin liittyvää vaikuttavuustyöhanketta Elokuva muuttaa maailmaa. Kolme dokumenttielokuvaa sai yhteensä 90 000 euroa vaikuttavuustyön suunniteluun ja toteutukseen. Tukea saivat John Websterin dokumentti Redi, joka kuvaa rikoksentekijän ja rikoksen uhrin omaisten keskusteluja, Joonas Berghällin dokumentti Miehiä ja Poikia, joka kertoo suomalaisista isistä, miehistä ja pojista sekä heidän toiveistaan ja Elina Talvensaaren dokumentti Neiti Aika, jossa ohjaaja avaa ostamansa asunnon entisen omistajan elämän kulkua jäljelle jätetyn omaisuuden kautta. KMS:n osuus projektissa oli 8 500 euroa. Hanke jatkuu vuonna 2020. Ohjelmia näytetään sekä kouluissa että muissa tilanteissa, mm. seurakunnissa, ja niihin liittyy sekä oheismateriaaleja että keskustelutilaisuuksia. Myös hankkeidenyhteistyökumppanit voivat hyödyntää ohjelmia omassa toiminnassaan.

Säätiön asiamies vieraili edellisten vuosien tapaan esittelemässä säätiön toimintaa SESin järjestämässä DokInfo-tilaisuudessa.

Talous

Vahvistetaan perustajatahojen keskuudessa säätiön roolia uskontoa, arvoja ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien keskeisenä mahdollistajana. Kaikille perustajatahoille lähetetään pyyntökirje seuraavan kolmivuotiskauden 2020–2022 tukipäätöksen tekemisestä. Asiamies ja hallituksen jäsenet ovat tarvittaessa valmiita esittelemään säätiön toiminnan tuloksia perustajatahoille jatkorahoituspäätösten varmistamiseksi.

Säätiön perustaneet seurakunnat tukevat säätiön toimintaa kolmivuotiskausittain vuosittain keskimäärin 0,07-0,17 euroa jäsentä kohden ja kirkkohallitus 35 000 eurolla. Perustajatahot suorittivat vuoden 2019 tukimaksuosuutensa lukuun ottamatta Mikkelin ja Imatran seurakuntia, jotka ovat jättäytyneet pois säätiön toiminnasta sekä Kokkolan seurakuntayhtymää, joka taloushaasteiden vuoksi ei osoittanut säätiölle tukea vuonna 2019. Pääosa perustajatahoista teki säätiön tukemisesta jatkopäätökset kaudelle 2020-2022, kahden osalta päätöksen tekeminen siirtyi vuoden 2020 alkupuolelle.

Vuoden 2019 talousarviossa oli budjetoitu tuloja 270 000 euroa. Säätiön saamat toiminta-avustukset olivat 278 554,11euroa (v. 18 279 919,97 euroa). Muita avustuksia säätiölle toimintavuonna ei tullut (v. 18: 0 euroa). Taseen loppusumma oli 482 682,85 euroa (v. 18 464 213,71 euroa) ja tilikauden ylijäämä oli 79 345,56 euroa (v. 18 12 728,37 euroa). Säätiön peruspääoma sekä säätiölle myönnetyt avustukset olivat sijoitettuna säätiön pankkitilille. Säätiön varallisuudesta peruspääoma on sijoitettuna pitkäaikaisena talletuksena. Korkotuotot olivat yleisen korkotason alhaisuudesta johtuen edelleen vaatimattomat eli 83,57 euroa ( v. 18 88,97 euroa) ja rahoitustoiminnan tulos oli -170,63 euroa (v. 18 -205,61 euroa).

Säätiö ei ole toimintavuonna antanut lainoja tai vakuuksia lähipiiriin kuuluville tai tehnyt muitakaan säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläistensä kanssa lukuun ottamatta hallitukselle, hallintoneuvostolle sekä toimihenkilöille maksettuja palkkioita ja korvauksia. Säätiö noudattaa lähipiiritoiminnassa periaatetta, ettei se myönnä lainoja tai vastikkeettomia etuja lähipiiriläisilleen.

Hallinto

Säätiön hallitukseen ovat kuuluneet kirkkohallituksen nimeäminä

Jäsenet
(Henkilökohtaiset varajäsenet)

Taiteellinen johtaja Kirsi Tykkyläinen, Helsinki
(Toimittaja Elina Vitkala, Helsinki)

Tuottaja Leena Tomminen, Helsinki
(Dokumentaristi Timo Korhonen, Helsinki)

Tiedottaja Eva Wäljas, Tampere
(Viestintäpäällikkö Paula Heino, Turku)

Viestintäpäällikkö Markku Jalava, Nurmijärvi
(Viestintä- ja imagopäällikkö Mikko Hieta, Hämeenlinna)

Toimittaja Nina Granvik, Helsinki
(Mediakoulutuksen lehtori Fred Nordström, Helsinki)

Uutispäällikkö Pauli Juusela, Kerava
(Kirkkoherra Kari Yliräisänen, Rovaniemi)

Hallituksen puheenjohtajana toimi sääntöjen mukaan virkansa puolesta kirkon viestintäjohtaja Tuomo Pesonen. Varapuheenjohtajana toimi uutispäällikkö Pauli Juusela. Säätiön asiamiehenä jatkoi apulaisjohtaja Juha Rajamäki.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi toimittaja Pekka Niiranen Kuopiosta ja varapuheenjohtajana kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuulikki Kouhi Vaasasta. Asiamies toimi hallintoneuvoston sihteerinä.

Säätiön tilintarkastajina toimivat Tilintarkastusyhtiö Ernst & Young, päävastuullisena Anne Vuorio, KHT, sekä Suvi Ihalainen, KHT, varahenkilönä Katariina Kaskimies, KHT.

Säätiön kirjanpitäjänä jatkoi Perry Johansson.

Riskit ja tuleva kehitys

Perustajatahojen mukanaolo säätiön rahoituksessa kaudelle 2017-2019 toteutui suunnitellusti, ja arvioitu toimintatuotto on toteutunut. Perustajatahojen jatkopäätösten tekeminen uudelle kolmivuotiskaudelle 2020-2022 oli tärkeä tavoite ja toteutui pääosin (kaksi seurakuntaa ei ollut toimintakertomuksen valmistumiseen mennessä tehnyt päätöstä). Isoista tukijoista Helsingin seurakuntayhtymä vähensi tukeaan 12 000 eurolla 70 000 eurosta 58 000 euroon. Toisaalta Kirkkohallitus nosti tukeansa 35 000 eurosta 40 000 euroon. Seurakuntien talouden ollessa edelleen haasteellinen, säätiölle myönnetyn tuen varmistaminen tulevaisuudessakin edellyttää entistä enemmän säätiön merkityksen selventämistä perustajatahojen keskuudessa. Tässä säätiön hallintoneuvoston rooli on ensiarvoisen tärkeää.

Kuten aikaisemminkin on todettu, säätiön vakiintunut toiminta dokumentti- ja elokuva-alan rahoittajana on lisännyt uusien tahojen kiinnostusta toisaalta tuenhakuun ja toisaalta odotuksia saada säätiö mukaan erilaisiin muihin elokuva-alan hankkeisiin. Näihin osallistumista joudutaan kuitenkin tarkkaan harkitsemaan.

Säätiön mainepääoman ylläpitämisen suhteen on edelleen otettava vakavasti huomioon vuoden 2017 elokuva-alalla esiin nostettu seksuaalinen häirintä ja tasa-arvokysymykset sekä niiden merkitys tuenhakijoita arvioitaessa, jotta vältytään epäselviltä tilanteilta.

Säätiön toiminnan alusta asti mukana ollut asiamies tulee jäämään lähivuosina eläkkeelle ja se edellyttää uuden asiamiehen rekrytoimista jo hyvissä ajoin. Rekrytoinnin valmistelu oli kirjattu vuoden 2019 säätiön toimintasuunnitelmaan. Asiamies on kuitenkin lupautunut mahdollisuuksiensa mukaan jatkamaan tehtävässään ainakin vuoden 2021 loppuun saakka, mutta rekrytointi on käynnistettävä vuoden 2020 lopulla, jotta uusi asiamies pääsee tutustumaan hyvissä ajoin tehtävän sisältöihin.

Tuloksen käsittely

Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 79 345,56 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

 

 

Postiosoite
PL 210
00131 Helsinki
 

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki

 

Tietosuojaseloste
kts. lisää tästä