Säätiön toimintakertomus vuodelta 2016

Toiminta-ajatus

Säätiön tarkoituksena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Tätä tarkoitustaan säätiö toteutti vuonna 2016 jakamalla kaksi kertaa tukea yhteensä 38 ohjelmahankkeelle.

Toimintavuosi 2016

Kirkon mediasäätiö sr / Kyrkans mediestiftelse sr perustettiin vuonna 2005. Säätiön perustajina olivat 24 seurakuntaa / seurakuntayhtymää sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus. Vuosi 2016 oli säätiön yhdestoista varsinainen toiminnallinen vuosi. Säätiö jakoi tukea toiminta-ajatuksensa mukaisesti kaksi kertaa vuodessa.

Säätiölle tulleiden hakemusten määrä nousi 23%, yhteensä niitä oli 175 kappaletta, mikä on säätiön toiminta-ajan suurin määrä. Haettu tukimäärä nousi edellisestä vuodesta hivenen. Tuen hakemisen ja jakamisen painopiste oli edelleen tv-ohjelmien ja erityisesti tv-dokumenttien tekemisessä, 52% (v 2015 53%) kaikista hakemuksista liittyi dokumentteihin. Pitkien ja lyhytelokuvien osuus laski hiukan ollen 28% (v. 2015: 33%). Tuotantotukianomusten määrä pysyi samalle tasolle käsikirjoitustukihakemusten kanssa 33% / 32% (v 2015 29% / 32%).

Tukihakemusten määrä ja myönnetyt tuet käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:

 

Vuosi 2014

Vuosi 2015

Vuosi 2016

Hakemuksia yhteensä

149

143

175

Haettu yhteismäärä €

1 765 880

1 873 046

1 896 047

Tuettuja hankkeita

30

39

38

Myönnetty tuki €

249 800

310 000

309 500

 

 

 

 

 

Suunnittelu- ja / tai käsikirjoitustukea myönnettiin 10 kpl
Ennakkovalmistelutukea myönnettiin 9 kpl
Tuotantotukea myönnettiin 18 kpl
Muuta tukea myönnettiin 1 kpl

Säätiön tunnettuus kohderyhmässä eli ohjelmantekijöiden keskuudessa on hyvä. Uusia tuenhakijoita oli 53 (v. 2015 54). Kaiken kaikkiaan säätiöltä on koko toiminnan aikana hakenut tukea 586 eri hakijaa.

Ohjelmien käsittelemissä teemoissa oli edelleen vahvasti näkyvissä Eurooppaa ja Suomea koetellut turvapaikanhakijoiden määrän raju kasvu. Tukitoiminnan Kirkon tehtävästä käsin nouseva painopiste ”Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta” näkyy tukivalinnoissa. Tehdyistä 38 tukipäätöksestä 12 liittyi suoraan lapsia ja nuoria käsitteleviin ohjelmahankkeisiin tai -sarjoihin. Tukea saaneet hankkeet on esitelty säätiön verkkosivuilla www.kirkonmediasaatio.fi/tukipäätökset 2016.

Kertomuskauden aikana hyväksyttiin 32 hankkeen loppuselvitykset. Surin osa tuetuista ohjelmahankkeista on edelleen edennyt sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Vuoden aikana tukea saaneista hankkeista yksi peruuntui ja jo maksettu tuki palautettiin takaisin.

Tv-esityksen kertomusvuonna saaneita dokumentteja olivat: Hamy Ramezanin ohjaama Tuntematon pakolainen, jossa seurattiin Eurooppaan tulleiden pakolaisten matkaa. Se sai myös Tampereen elokuvajuhlien pääpalkinnon ja yleisöpalkinnon; Jean Bitarin tekemä nuoren itsemurhaa käsittelevä Perhosen kohtalo; Miika Niemen ohjaama New Run, joka kertoi lumilautailija Pekka Hyysalon kamppailusta vammautumisensa jälkeen; Suvi Westin Sparroabbán (Minä ja pikkusiskoni), joka tarkastelee ajankohtaista kysymystä homoseksuaalisuudesta uskonnollisuuden ja vähemmistökulttuurin näkökulmasta, se sai myös DocPoint –elokuvafestivaalin kotimaisen esityssarjan yleisöpalkinnon sekä Timo Korhosen ohjaama Sodan murtamat, joka on kuvaus mielenterveytensä toisessa maailmansodassa menettäneistä suomalaisista sotilaista. Dokumenttia esitettiin myös useissa kymmenissä eri puolilla Suomea pidetyissä keskustelutilaisuuksissa, joissa yleisö pääsi jakamaan omia kokemuksiaan aiheesta. Useita säätiön aikaisemmin tukemia dokumentteja esitettiin uusintoina. Lapsille suunnatuista ohjelmista esitettiin piirrossarjat Pikkuli sekä Kikattava kakkiainen ja Jaana Wahlforsin animaatio Erään paimenen kertomus, joka kertoo joulun tapahtumista. Niin Pikkuli kuin Kikattava kakkiainen ovat myös kansainvälisessä levityksessä. Elokuvista ensi-iltaan tuli Antti J. Jokisen nuorisokuvaus Pahan kukat.

Säätiö jakoi marraskuussa pidetyillä Oulun lasten- ja nuorten elokuvafestivaaleilla kahdeksannen kerran palkinnon suomalaiselle lasten- ja nuortenelokuvalle, joka aiheeltaan ja käsittelyltään liittyy säätiön arvopohjaan. Palkinto myönnettiin nuorten elokuvan Tyttö nimeltä Varpu ohjaajalle Selma Vilhuselle. Palkittavan elokuvan valitsi säätiön hallituksen jäsen Elina Vitkala.

Myös Tampereen elokuvajuhlat esitti toiveen, että Kirkon mediasäätiö voisi jakaa palkinnon elokuvajuhlilla. Hallitus teki joulukuussa päätöksen, jonka mukaan Kirkon mediasäätiön palkinto jaetaan vuonna 2017 Tampereen elokuvajuhlilla.

Alkuvuodesta 2016 VTT Karoliina Malmelin toteutti hallituksen toimeksiannosta vaikuttavuusarvion säätiön toiminnasta vuosilta 2006-2015. Sen tarkoituksena oli kuvata ja arvioida Kirkon mediasäätiön toimintaa sekä rahoituksen vaikuttavuutta tärkeimpien sidosryhmien näkökulmasta. Arvio on luettavissa säätiön verkkosivuilta www.kirkonmediasaatio.fi/ajankohtaista .

Vuoden aikana asiamies valmisteli seurakunnille erilaisiin tilaisuuksiin tarjottavien ohjelmapakettia jossa säätiön tukemien dokumenttien ja elokuvien lisäksi olisi myös em. ohjelmien tekijöiden yhteystietoja heidän mahdollisia seurakuntavierailuja varten.

Säätiö liittyi kansainvälisen ekumeenisen elokuvajärjestön Interfilmin jäseneksi ja asiamies osallistui järjestön yleiskokoukseen Uppsalassa kesäkuussa 2016.

Yhteydenpito muiden rahoittajatahojen kuten niin Suomen elokuvasäätiön kuin AVEKin sekä Yle:n kanssa jatkui säännöllisenä. SESin ja AVEKin kanssa valmisteltiin dokumenttielokuviin liittyvä pilottihanke, jossa kehitetään dokumenttien vaikuttavuustyötä. Säätiön asiamies kutsuttiin myös Dokumenttikillan tilaisuuteen keskustelemaan muiden rahoittajien kanssa em. aiheesta. Lisäksi asiamies vieraili esittelemässä säätiön toimintaa sekä Aalto-yliopiston tuottajaopiskelijoille että SESin järjestämässä DokInfo-tilaisuudessa.

Talous

Säätiön perustaneet seurakunnat tukevat säätiön toimintaa kolmivuotiskausittain vuosittain keskimäärin 0,07-0,17 euroa jäsentä kohden ja kirkkohallitus 35 000 eurolla. Perustajatahot suorittivat vuoden 2016 tukimaksuosuutensa lukuun ottamatta Mikkelin ja Imatran seurakuntia, jotka ovat jättäytyneet pois säätiön toiminnasta.

Vuoden 2016 talousarviossa oli budjetoitu tuloja 280 000 euroa. Toiminta-avustukset olivat 285 622,26 euroa (v. 15: 281 790,87 euroa). Muita avustuksia säätiölle toimintavuonna ei tullut (v. 15: 0 euroa). Taseen loppusumma oli 530 677,37 euroa (v. 15: 594 292,30 euroa) ja tilikauden alijäämä oli 59 879,02 euroa (v. 15 alijäämä 59 860,83 euroa). Alijäämän syntymiseen vaikuttivat edellisvuosilta jääneen ylijäämän purkaminen budjetoitua suurempana myönnettynä tukena. Säätiön peruspääoma sekä säätiölle myönnetyt avustukset olivat sijoitettuna säätiön pankkitilille. Säätiön varallisuudesta peruspääoma on sijoitettuna pitkäaikaisena talletuksena. Korkotuotot olivat yleisen korkotason alhaisuudesta johtuen lähes olemattomat ja rahoitustoiminnan tulos oli -169,50 euroa (v. 2014 -22,57 euroa).

Säätiö ei ole toimintavuonna antanut lainoja tai vakuuksia lähipiiriin kuuluville tai tehnyt muitakaan säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläistensä kanssa lukuun ottamatta  hallitukselle, valtuuskunnalle sekä toimihenkilöille maksettuja palkkioita ja korvauksia. Säätiö noudattaa lähipiiritoiminnassa periaatetta, ettei se myönnä lainoja tai vastikkeettomia etuja lähipiiriläisilleen.

Hallinto

Säätiön hallitukseen ovat kuuluneet kirkkohallituksen nimeäminä

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Taiteellinen johtaja Kirsi Tykkyläinen, Helsinki Toimittaja Elina Vitkala, Helsinki

Toimittaja Kari Pyrhönen, Raasepori Tuottaja Leena Tomminen, Helsinki

Tiedottaja Kaisa Rönkä, Kajaani Tiedottaja Eva Wäljas, Tampere

Viestintäpäällikkö Markku Jalava, Nurmijärvi Toimituspäällikkö Pälvi Ahoinpelto, Espoo

Tuotantojen koordinaattori Tommy Mård, Porvoo Toimittaja Nina Granvik-Wallgren, Helsinki

Viestintäjohtaja Seppo Simola, Helsinki Viestintäjohtaja Pauli Juusela, Kerava

Hallituksen puheenjohtajana toimi sääntöjen mukaan virkansa puolesta kirkon viestintäjohtaja Tuomo Pesonen. Varapuheenjohtajana toimi viestintäjohtaja Seppo Simola. Säätiön asiamiehenä jatkoi apulaisjohtaja Juha Rajamäki.

Hallituksen jäsen Kaisa Rönkä luopui tehtävästään vuoden lopussa ja toimituspäällikkö Pälvi Ahoinpelto jätti tehtävänsä, kun hänen toimikautensa hallituksessa tulivat täyteen. Vuoden lopussa kirkkohallitus nimitti Röngän tilalle varsinaiseksi jäseneksi varajäsen Eva Wäljaksen ja hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi viestintäpäällikkö Mikko Hiedan Hämeenlinnasta ja Ahoinpellon tilalle tiedotuspäällikkö Paula Heinon Turusta.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.

Säätiön valtuuskunta kokoontui vuoden aikana sääntömääräisesti kaksi kertaa. Valtuuskunta antoi syyskokouksessaan 2015 hallitukselle tehtäväksi valmistella 1.12.2015 voimaan tulleen uuden säätiölain pohjalta ehdotuksen valtuuskunnan muuttamisesta hallintoneuvostoksi sekä muista lain edellyttämistä muutoksista sääntöihin. Sääntömuutokset hyväksyttiin valtuuskunnan kokouksessa toukokuussa 2016 ja niihin saatiin kirkkohallituksen suostumus joulukuun Kirkkohallituksen täysitunnolta. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) palautti sääntömuutosehdotuksen tammikuussa 2017 korjattavaksi johtuen eräistä vanhojen sääntöjen sanamuotojen muutoksesta uudessa laissa sekä edellytti perustajatahojen määrän ja nimien lisäämisen itse sääntötekstiin. Lisäksi PRH tulkitsi uusiin sääntöihin ehdotetun tarkoituspykälän lisäyksen tarkoituksen muuttamiseksi, joka edellyttää erillisen perustelun. Nämä korjaukset viedään valtuuskunnan kevätkokouksen päätettäväksi.

Säätiön tilintarkastajina toimivat Tilintarkastusyhtiö Ernst & Young, päävastuullisena Pekka Räisänen, KHT, sekä Anne Vuorio, KHT, varahenkilönä Katariina Kaskimies, KHT.

Perustajatahot tekivät Imatraa ja Mikkeliä lukuun ottamatta päätökset jatkaa säätiön tukemista kaudella 2017 – 2019 sekä nimittivät uudet jäsenet ja varajäsenet ko. kaudelle valtuuskuntaan (hallintoneuvostoon)

Riskit ja tuleva kehitys

Perustajatahojen mukanaolo säätiön rahoituksessa on kaudelle 2017-2019 varmistunut, joskin osa perustajatahoista laski säätiölle maksettavaa tukea johtuen omasta taloudellisesta tilastaan. Tämä tuen pieneneminen vaikuttaa jatkossa myönnettävien tukien määrään.

Erilaisten ohjelmahankkeiden rahoittaminen jatkuu edelleen haastavana ja pakottaa ohjelmien tuottajat keräämään rahoitusta pienemmistä tulolähteistä. Ohjelmien levityksen siirtyminen vähitellen verkon puolelle tulee vaikuttamaan tv-yhtiöiden maksamiin esityskorvauksiin. Siksi odotusarvo mediasäätiön tukea kohtaan tulee edelleen säilymään ja osin myös kasvamaan.

Tuloksen käsittely

Hallitus ehdottaa, että tilikauden alijäämä 59 879,02 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Postiosoite
PL 210
00131 Helsinki
 

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki

 

Tietosuojaseloste
kts. lisää tästä